Website Takstar Việt Nam
Thông tin liên hệ Takstar Việt Nam
Bảng giá bán lẻ âm thanh Mic, tai nghe Takstar 2023
logo Takstar
TRANG CHỦ > THÔNG TIN ECT > BẢNG GIÁ BÁN LẺ ÂM THANH MIC, TAI NGHE TAKSTAR 2023

Bảng giá bán lẻ âm thanh Mic, tai nghe Takstar 2023


Bảng giá bán lẻ âm thanh Mic, tai nghe Takstar 2023

1. MIC - MICRO TAKSTAR

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 E-340 Micro dynamic có dây karaoke Takstar E-340 Micro dynamic có dây karaoke Takstar E-340 385.000 Chiếc 12 Tháng
2 TCM-400 Micro cài áo Takstar TCM-400 Micro cài áo Takstar TCM-400 440.000 Chiếc 12 Tháng
3 MS-580 Micro hội nghị để bàn Takstar MS-580 Micro hội nghị để bàn Takstar MS-580 484.000 Chiếc 12 Tháng
4 MS-550 Micro hội nghị để bàn Takstar MS-550 Micro hội nghị để bàn Takstar MS-550 495.000 Chiếc 12 Tháng
5 GN-45 GN-45 Takstar - Cần micro cổ ngỗng GN-45 Takstar - Cần micro cổ ngỗng 517.000 Chiếc 12 Tháng
6 Pro-38 Micro dynamic có dây karaoke Takstar Pro -38 Micro dynamic có dây karaoke Takstar Pro -38 660.000 Chiếc 12 Tháng
7 PC-K200 PC-K200 Takstar - Mic thu âm PC-K200 Takstar - Mic thu âm 715.000 Chiếc 12 Tháng
8 MS-580USB MS-580USB Takstar - Mic hội nghị có dây USB MS-580USB Takstar - Mic hội nghị có dây USB 715.000 Chiếc 12 Tháng
9 TC-TD TC-TD Takstar - Mic cầm tay không dây TC-TD Takstar - Mic cầm tay không dây 715.000 Chiếc 12 Tháng
10 HM-200W HM-200W Takstar - Mic cài đầu không dây UHF không dây HM-200W Takstar - Mic cài đầu không dây UHF không dây 770.000 Chiếc 12 Tháng
11 SM-8B SM-8B Takstar - Mic thu âm SM-8B Takstar - Mic thu âm 825.000 Chiếc 12 Tháng
12 TC-TL TC-TL Takstar - Míc cài đầu không dây TC-TL Takstar - Míc cài đầu không dây 825.000 Chiếc 12 Tháng
13 SGC-600 SGC-600 Takstar - Mic có dây máy quay SGC-600 Takstar - Mic có dây máy quay 825.000 Chiếc 12 Tháng
14 PC-K220 PC-K220 Takstar - Mic thu âm PC-K220 Takstar - Mic thu âm 880.000 Chiếc 12 Tháng
15 MS-118 MS-118 Takstar - Mic hội nghị có dây MS-118 Takstar - Mic hội nghị có dây 990.000 Chiếc 12 Tháng
16 TC-TH TC-TH Takstar - Mic hội nghị không dây TC-TH Takstar - Mic hội nghị không dây 1.023.000 Chiếc 12 Tháng
17 PC-K320 PC-K320 Takstar - Mic thu âm PC-K320 Takstar - Mic thu âm 1.045.000 Chiếc 12 Tháng
18 TS-K201 TS-K201 Takstar - Micro không dây TS-K201 Takstar - Micro không dây 1.045.000 Chiếc 12 Tháng
19 BM-630C BM-630C Takstar - Mic hội nghị có dây BM-630C Takstar - Mic hội nghị có dây 1.045.000 Chiếc 12 Tháng
20 SGC-698 SGC-698 Takstar - Mic có dây máy quay SGC-698 Takstar - Mic có dây máy quay 1.045.000 Chiếc 12 Tháng
21 MS-189 MS-189 Takstar - Micro cổ ngỗng để bàn MS-189 Takstar - Micro cổ ngỗng để bàn 1.056.000 Chiếc 12 Tháng
22 PH 200 PH 200 Takstar - Mic thu âm livestream PH 200 Takstar - Mic thu âm livestream 1.100.000 Chiếc 12 Tháng
23 CM-63 CM-63 Takstar - Mic thu âm nhạc cụ CM-63 Takstar - Mic thu âm nhạc cụ 1.182.500 Chiếc 12 Tháng
24 TA-60 TA-60 Takstar - Micro có dây TA-60 Takstar - Micro có dây 1.210.000 Chiếc 12 Tháng
25 TAK35 TAK35 Takstar - Mic thu âm TAK35 Takstar - Mic thu âm 1.265.000 Chiếc 12 Tháng
26 TW-C Sạc không dây cho micro hội nghị Takstar TW-C Sạc không dây cho micro hội nghị Takstar TW-C 1.303.500 Chiếc 12 Tháng
27 PC-K220USB PC-K220USB Takstar - Mic thu âm USB PC-K220USB Takstar - Mic thu âm USB 1.320.000 Chiếc 12 Tháng
28 TC-2R TC-2R Takstar - Đầu thu micro không dây UHF kênh kép TC-2R Takstar - Đầu thu micro không dây UHF kênh kép 1.320.000 Chiếc 12 Tháng
29 MS-580W1 Micro hội nghị không dây USB kênh đơn Takstar MS-580W1 Micro hội nghị không dây USB kênh đơn Takstar MS-580W1 1.320.000 Chiếc 12 Tháng
30 BM-630USB Micro hội nghị để bàn thu đa hướng Takstar BM-630USB Micro hội nghị để bàn thu đa hướng Takstar BM-630USB 1.320.000 Chiếc 12 Tháng
31 BM-621USB BM-621USB Takstar - Mic hội nghị để bàn có dây BM-621USB Takstar - Mic hội nghị để bàn có dây 1.375.000 Chiếc 12 Tháng
32 SGC-578 SGC-578 Takstar - Mic phỏng vấn có dây SGC-578 Takstar - Mic phỏng vấn có dây 1.540.000 Chiếc 12 Tháng
33 MS-168W Micro hội nghị không dây để bàn Takstar MS-168W Micro hội nghị không dây để bàn Takstar MS-168W 1.540.000 Chiếc 12 Tháng
34 PC-K600 PC-K600 Takstar - Mic thu âm PC-K600 Takstar - Mic thu âm 1.595.000 Chiếc 12 Tháng
35 MS400-1 MS400-1 Takstar - Mic hội nghị có dây MS400-1 Takstar - Mic hội nghị có dây 1.595.000 Chiếc 12 Tháng
36 MS200-2 Micro hội nghị để bàn Takstar MS200-2 Micro hội nghị để bàn Takstar MS200-2 1.760.000 Chiếc 12 Tháng
37 MS-300 Micro hội nghị Takstar MS300 Micro hội nghị Takstar MS300 1.870.000 Chiếc 12 Tháng
38 PCM 5600 PCM 5600 Takstar - Mic thu âm PCM 5600 Takstar - Mic thu âm 1.980.000 Chiếc 12 Tháng
39 SGC-100W SGC-100W Takstar - Mic không dây máy quay SGC-100W Takstar - Mic không dây máy quay 1.980.000 Chiếc 12 Tháng
40 MS-580W Micro hội nghị không dây USB kênh kép Takstar MS-580W Micro hội nghị không dây USB kênh kép Takstar MS-580W 1.980.000 Chiếc 12 Tháng
41 MS-208W MS-208W Takstar - Mic hội nghị không dây VHF kênh đơn MS-208W Takstar - Mic hội nghị không dây VHF kênh đơn 2.035.000 Chiếc 12 Tháng
42 TC-4R TC-4R Takstar - Đầu thu micro không dây 4 kênh TC-4R Takstar - Đầu thu micro không dây 4 kênh 2.112.000 Chiếc 12 Tháng
43 V1 V1 Takstar - Mic không dây, ghi âm, lọc tạp âm, livestream V1 Takstar - Mic không dây, ghi âm, lọc tạp âm, livestream 2.145.000 Chiếc 12 Tháng
44 GX6 USB GX6 USB Takstar - Mic thu âm USB GX6 USB Takstar - Mic thu âm USB 2.200.000 Chiếc 12 Tháng
45 TS-3310UH TS-3310UH Takstar - Mic không dây cầm tay UHF kênh kép TS-3310UH Takstar - Mic không dây cầm tay UHF kênh kép 2.420.000 Chiếc 12 Tháng
46 TA-68 TA-68 Takstar - Micro có dây cao cấp TA-68 Takstar - Micro có dây cao cấp 2.420.000 Chiếc 12 Tháng
47 CS-200 CS-200 Takstar - Loa ngoài kèm mic Speakerphone CS-200 Takstar - Loa ngoài kèm mic Speakerphone 2.475.000 Chiếc 12 Tháng
48 SC-TW Micro hội nghị không dây để bàn Takstar SC-TW Micro hội nghị không dây để bàn Takstar SC-TW 2.585.000 Chiếc 12 Tháng
49 PC-K850 PC-K850 Takstar - Mic thu âm PC-K850 Takstar - Mic thu âm 2.618.000 Chiếc 12 Tháng
50 SGC-200W R1 SGC-200W R1 Takstar - Míc không dây máy quay kênh đơn SGC-200W R1 Takstar - Míc không dây máy quay kênh đơn 2.640.000 Chiếc 12 Tháng
51 V1 (Android kênh kép) V1 (Android kênh kép) Takstar - Mic không dây, ghi âm, lọc tạp âm, livestream V1 (Android kênh kép) Takstar - Mic không dây, ghi âm, lọc tạp âm, livestream 2.805.000 Chiếc 12 Tháng
52 X3PP X3PP Takstar - Mic không dây cài hông UHF kênh kép X3PP Takstar - Mic không dây cài hông UHF kênh kép 2.970.000 Chiếc 12 Tháng
53 TAK55 TAK55 Takstar - Mic thu âm TAK55 Takstar - Mic thu âm 3.300.000 Chiếc 12 Tháng
54 MS-800 Micro hội nghị để bàn Takstar MS800 Micro hội nghị để bàn Takstar MS800 3.300.000 Chiếc 12 Tháng
55 EKL-081 Loa hội nghị chuyên dụng Takstar EKL-081 Loa hội nghị chuyên dụng Takstar EKL-081 3.685.000 Chiếc 12 Tháng
56 DMS-7AS DMS-7AS Takstar - Bộ mic thu trống jazz DMS-7AS Takstar - Bộ mic thu trống jazz 3.850.000 Chiếc 12 Tháng
57 SGC-200W R2 SGC-200W R2 Takstar - Míc không dây máy quay kênh kép SGC-200W R2 Takstar - Míc không dây máy quay kênh kép 4.125.000 Chiếc 12 Tháng
58 TS-8807TT TS-8807TT Takstar - Mic không dây hội nghị UHF kênh kép TS-8807TT Takstar - Mic không dây hội nghị UHF kênh kép 4.620.000 Chiếc 12 Tháng
59 TS-8807HH TS-8807HH Takstar - Mic không dây cầm tay UHF kênh kép TS-8807HH Takstar - Mic không dây cầm tay UHF kênh kép 5.060.000 Chiếc 12 Tháng
60 TS-8807PP TS-8807PP Takstar - Mic không dây cài hông UHF kênh kép TS-8807PP Takstar - Mic không dây cài hông UHF kênh kép 5.280.000 Chiếc 12 Tháng
61 MS-T2 Micro hội nghị để bục phát biểu Takstar MS-T2 Micro hội nghị để bục phát biểu Takstar MS-T2 5.280.000 Chiếc 12 Tháng
62 X5 Bộ micro không dây cầm tay UHF kênh kép Takstar X5 Bộ micro không dây cầm tay UHF kênh kép Takstar X5 5.720.000 Chiếc 12 Tháng
63 X6 X6 Takstar - Mic không dây cầm tay UHF kênh kép X6 Takstar - Mic không dây cầm tay UHF kênh kép 5.830.000 Chiếc 12 Tháng
64 X7 HH X7 HH Takstar - Mic không dây cầm tay UHF kênh kép X7 HH Takstar - Mic không dây cầm tay UHF kênh kép 5.940.000 Chiếc 12 Tháng
65 X7 PP X7 PP Takstar - Mic không dây cài hông UHF kênh kép X7 PP Takstar - Mic không dây cài hông UHF kênh kép 6.215.000 Chiếc 12 Tháng
66 G5 G5 Takstar - Micro không dây G5 Takstar - Micro không dây 6.930.000 Chiếc 12 Tháng
67 MS-T5 Micro hội nghị để bục phát biểu Takstar MS-T5 Micro hội nghị để bục phát biểu Takstar MS-T5 8.800.000 Chiếc 12 Tháng
68 MS-L1 Micro hội nghị để bục phát biểu Takstar MS-L1 Micro hội nghị để bục phát biểu Takstar MS-L1 14.300.000 Chiếc 12 Tháng
69 MS-L2 Micro hội nghị để bục phát biểu Takstar MS-L2 Micro hội nghị để bục phát biểu Takstar MS-L2 16.571.500 Chiếc 12 Tháng

2. TAI NGHE TAKSTAR

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 TS-2260 TS-2260 Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây TS-2260 Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây 385.000 Chiếc 12 Tháng
2 SPRINT SPRINT Takstar - Tai nghe có dây Gamer SPRINT Takstar - Tai nghe có dây Gamer 495.000 Chiếc 12 Tháng
3 HD 2000 HD 2000 Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây HD 2000 Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây 660.000 Chiếc 12 Tháng
4 TS-450 TS-450 Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây TS-450 Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây 715.000 Chiếc 12 Tháng
5 TS-450M TS-450M Takstar - Tai nghe có mic kiểm âm có dây TS-450M Takstar - Tai nghe có mic kiểm âm có dây 946.000 Chiếc 12 Tháng
6 FLIT ĐEN FLIT ĐEN Takstar - Tai nghe có dây Gamer FLIT ĐEN Takstar - Tai nghe có dây Gamer 1.375.000 Chiếc 12 Tháng
7 FLIT HỒNG FLIT HỒNG Takstar - Tai nghe có dây Gamer FLIT HỒNG Takstar - Tai nghe có dây Gamer 1.375.000 Chiếc 12 Tháng
8 FORGE FORGE Takstar - Tai nghe có dây Gamer USB FORGE Takstar - Tai nghe có dây Gamer USB 1.485.000 Chiếc 12 Tháng
9 PRO 82 BẠC PRO 82 BẠC Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây PRO 82 BẠC Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây 1.650.000 Chiếc 12 Tháng
10 PRO 82 Đen PRO 82 Đen Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây PRO 82 Đen Takstar - Tai nghe kiểm âm có dây 1.650.000 Chiếc 12 Tháng
11 RISE RISE Takstar - Tai nghe có dây Gamer RISE Takstar - Tai nghe có dây Gamer 1.815.000 Chiếc 12 Tháng
12 SHADE SHADE Takstar - Tai nghe có dây Gamer SHADE Takstar - Tai nghe có dây Gamer 1.892.000 Chiếc 12 Tháng
13 SPLENDOR SPLENDOR Takstar - Tai nghe có dây Gamer USB SPLENDOR Takstar - Tai nghe có dây Gamer USB 2.486.000 Chiếc 12 Tháng
14 WPM-400 WPM-400 Takstar - Tai nghe kiểm âm và nghe nhạc không dây WPM-400 Takstar - Tai nghe kiểm âm và nghe nhạc không dây 2.728.000 Chiếc 12 Tháng
15 NOUS NOUS  Takstar - Tai nghe Gamer không dây NOUS Takstar - Tai nghe Gamer không dây 2.750.000 Chiếc 12 Tháng

3. THIẾT BỊ TRỢ GIẢNG - LOA DI ĐỘNG TAKSTAR

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 E126A E126A Takstar - Loa trợ giảng có dây E126A Takstar - Loa trợ giảng có dây 528.000 Chiếc 12 Tháng
2 E126 E126 Takstar - Loa trợ giảng có dây E126 Takstar - Loa trợ giảng có dây 539.000 Chiếc 12 Tháng
3 E20 Loa trợ giảng sử dụng mic có dây Takstar E20 Loa trợ giảng sử dụng mic có dây Takstar E20 770.000 Chiếc 12 Tháng
4 E300 Loa trợ giảng sử dụng mic có dây Takstar E300 Loa trợ giảng sử dụng mic có dây Takstar E300 858.000 Chiếc 12 Tháng
5 E180M Loa trợ giảng sử dụng mic có dây Takstar E180M Loa trợ giảng sử dụng mic có dây Takstar E180M 880.000 Chiếc 12 Tháng
6 DA10 Loa kèm micro trợ giảng Takstar DA10 Loa kèm micro trợ giảng Takstar DA10 935.000 Chiếc 12 Tháng
7 DA6 Loa kèm micro trợ giảng Takstar DA6 Loa kèm micro trợ giảng Takstar DA6 935.000 Chiếc 12 Tháng
8 E126W E126W Takstar - Loa trợ giảng không dây E126W Takstar - Loa trợ giảng không dây 990.000 Chiếc 12 Tháng
9 DA10S Loa kèm micro trợ giảng Takstar DA10S Loa kèm micro trợ giảng Takstar DA10S 1.188.000 Chiếc 12 Tháng
10 E8M (New) Loa trợ giảng sử dụng mic có dây Takstar E8M (NEW) Loa trợ giảng sử dụng mic có dây Takstar E8M (NEW) 1.254.000 Chiếc 12 Tháng
11 E300W E300W Takstar - Loa trợ giảng không dây E300W Takstar - Loa trợ giảng không dây 1.265.000 Chiếc 12 Tháng
12 E8W Headset Loa trợ giảng sử dụng mic không dây cài đầu Takstar E8W Loa trợ giảng sử dụng mic không dây cài đầu Takstar E8W 1.705.000 Chiếc 12 Tháng
13 E8W Handheld Loa trợ giảng sử dụng mic không dây cầm tay Takstar E8W Loa trợ giảng sử dụng mic không dây cầm tay Takstar E8W 1.815.000 Chiếc 12 Tháng
14 E261W MIC CÀI ĐẦU E261W MIC CÀI ĐẦU Takstar - Loa trợ giảng không dây E261W MIC CÀI ĐẦU Takstar - Loa trợ giảng không dây 1.980.000 Chiếc 12 Tháng
15 E261W MIC CẦM TAY E261W MIC CẦM TAY Takstar - Loa trợ giảng E261W MIC CẦM TAY Takstar - Loa trợ giảng 2.090.000 Chiếc 12 Tháng
16 WDA-500 Head mounted Loa trợ giảng xách tay sử dụng mic không dây cài đầu Takstar WDA-500 Loa trợ giảng xách tay sử dụng mic không dây cài đầu Takstar WDA-500 3.465.000 Chiếc 12 Tháng
17 WDA-500 Handheld Loa trợ giảng xách tay sử dụng mic không dây cầm tay TakstarWDA-500 Loa trợ giảng xách tay sử dụng mic không dây cầm tay TakstarWDA-500 3.465.000 Chiếc 12 Tháng
18 E17 E17  Takstar - Loa trợ giảng không dây E17 Takstar - Loa trợ giảng không dây 3.850.000 Chiếc 12 Tháng
19 OPS-25 Loa đàn hát di động xách tay Takstar OPS-25 Loa đàn hát di động xách tay Takstar OPS-25 5.445.000 Chiếc 12 Tháng
20 OP-6 Loa đàn hát di động xách tay Takstar OP-6 Loa đàn hát di động xách tay Takstar OP-6 6.600.000 Chiếc 12 Tháng
21 OP-7 Loa đàn hát di động xách tay Takstar OP-7 Loa đàn hát di động xách tay Takstar OP-7 7.150.000 Chiếc 12 Tháng
22 OP-8 OP-8 Takstar - Loa hát di động OP-8 Takstar - Loa hát di động 10.450.000 Chiếc 12 Tháng
23 WDA-900L Loa tích hợp amply di động Takstar WDA-900L Loa tích hợp amply di động Takstar WDA-900L 10.450.000 Chiếc 12 Tháng
24 WDA-1200 Loa tích hợp amply di động Takstar WDA-1200 Loa tích hợp amply di động Takstar WDA-1200 11.550.000 Chiếc 12 Tháng

4. SOUND CARD - MIXER MINI TAKSTAR

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 WPM-200 WPM-200 Takstar - Hệ thống kiểm âm không dây WPM-200 Takstar - Hệ thống kiểm âm không dây 1.650.000 Chiếc 12 Tháng
2 MX1 PRO MX1 PRO Takstar - Sound card livestream MX1 PRO Takstar - Sound card livestream 2.178.000 Chiếc 12 Tháng
3 MX630 MX630 Takstar - Sound card chuyên nghiệp MX630 Takstar - Sound card chuyên nghiệp 2.750.000 Chiếc 12 Tháng

5. ÂM THANH GIA ĐÌNH, KARAOKE TAKSTAR

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 EKAX-1L Ampli Karaoke Takstar EKAX-1L Ampli Karaoke Takstar EKAX-1L 5.995.000 Chiếc 12 Tháng
2 EKAX-1A Amply Karaoke Takstar EKAX-1A Amply Karaoke Takstar EKAX-1A 9.350.000 Chiếc 12 Tháng
3 EKAX-2A Amply Karaoke Takstar EKAX-2A Amply Karaoke Takstar EKAX-2A 10.450.000 Chiếc 12 Tháng

6. ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP TAKSTAR

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 P1 Bút điều khiển trình chiếu từ xa Takstar P1 Bút điều khiển trình chiếu từ xa Takstar P1 385.000 Chiếc 12 Tháng
2 EKS-031 Loa nghe nhìn Takstar EKS-031 công suất 30W Loa nghe nhìn Takstar EKS-031 công suất 30W 1.100.000 Chiếc 12 Tháng
3 EBS-400 Loa âm trần trở kháng 8Ω công suất 40W Takstar EBS-400 Loa âm trần trở kháng 8Ω công suất 40W Takstar EBS-400 1.210.000 Chiếc 12 Tháng
4 EKS-061 Loa nghe nhìn Takstar EKS-061 Loa nghe nhìn Takstar EKS-061 1.320.000 Chiếc 12 Tháng
5 EBS-630 Loa âm trần trở kháng 8Ω công suất 60W Takstar EBS-630 Loa âm trần trở kháng 8Ω công suất 60W Takstar EBS-630 1.518.000 Chiếc 12 Tháng
6 EKS-032 EKS-032 Takstar - loa thùng đặt sàn EKS-032 Takstar - loa thùng đặt sàn 1.540.000 Chiếc 12 Tháng
7 EBS-640 EBS-640 Takstar - Loa âm trần trở kháng cố định EBS-640 Takstar - Loa âm trần trở kháng cố định 1.848.000 Chiếc 12 Tháng
8 EBS-750 Loa âm trần trở kháng 8Ω công suất 100W Takstar EBS-750 Loa âm trần trở kháng 8Ω công suất 100W Takstar EBS-750 1.925.000 Chiếc 12 Tháng
9 EBS-6T Loa âm tường trở kháng 8Ω công suất 60W Takstar EBS-6T Loa âm tường trở kháng 8Ω công suất 60W Takstar EBS-6T 2.090.000 Chiếc 12 Tháng
10 EKA-D8A Amply 2 kênh, công suất 2×60W/8Ω Takstar EKA-D8A Amply 2 kênh, công suất 2×60W/8Ω Takstar EKA-D8A 2.090.000 Chiếc 12 Tháng
11 T6 Loa treo tường siêu mỏng Takstar T6 Loa treo tường siêu mỏng Takstar T6 2.398.000 Chiếc 12 Tháng
12 EBS-653 Loa âm trần 8Ω công suất 60W Takstar EBS-653 Loa âm trần 8Ω công suất 60W Takstar EBS-653 2.750.000 Chiếc 12 Tháng
13 EPO-802N Bộ bật/tắt nguồn tuần tự Power Sequencer Takstar EPO-802N Bộ bật/tắt nguồn tuần tự Power Sequencer Takstar EPO-802N 2.937.000 Chiếc 12 Tháng
14 EKA-D3A Amply kèm công suất 30W-2CH Takstar EKA-D3A Amply kèm công suất 30W-2CH Takstar EKA-D3A 2.970.000 Chiếc 12 Tháng
15 T7 Loa treo tường siêu mỏng Takstar T7 Loa treo tường siêu mỏng Takstar T7 3.217.500 Chiếc 12 Tháng
16 MT5 Loa kiểm âm Takstar MT5 Loa kiểm âm Takstar MT5 3.520.000 Chiếc 12 Tháng
17 XR-210FX Bộ trộn mixer Takstar XR-210FX Bộ trộn mixer Takstar XR-210FX 3.630.000 Chiếc 12 Tháng
18 ECA-032 Loa toàn dải Line Array 16Ω công suất 40W Takstar ECA-032 Loa toàn dải Line Array 16Ω công suất 40W Takstar ECA-032 3.960.000 Chiếc 12 Tháng
19 EBS-2C Bộ Mixer tiền khuếch đại Takstar EBS-2C Bộ Mixer tiền khuếch đại Takstar EBS-2C 4.125.000 Chiếc 12 Tháng
20 EKL-101 Loa hội nghị chuyên dụng 8Ω công suất 300W Takstar EKL-101 Loa hội nghị chuyên dụng 8Ω công suất 300W Takstar EKL-101 4.565.000 Chiếc 12 Tháng
21 ESC-044 Loa cột 8Ω công suất 160W Takstar ESC-044 Loa cột 8Ω công suất 160W Takstar ESC-044 4.950.000 Chiếc 12 Tháng
22 ESC-034 ESC-034 Takstar - Loa cột treo tường ESC-034 Takstar - Loa cột treo tường 5.060.000 Chiếc 12 Tháng
23 ECA-081 SUB Loa siêu trầm Line Array 8Ω công suất 100W Takstar ECA-081SUB Loa siêu trầm Line Array 8Ω công suất 100W Takstar ECA-081SUB 5.060.000 Chiếc 12 Tháng
24 EKS-081 Loa toàn dải 8Ω công suất 150W Takstar EKS-081 Loa toàn dải 8Ω công suất 150W Takstar EKS-081 5.610.000 Chiếc 12 Tháng
25 EKL-121 Loa hội trường chuyên dụng 8Ω công suất 400W Takstar EKL-121 Loa hội trường chuyên dụng 8Ω công suất 400W Takstar EKL-121 6.050.000 Chiếc 12 Tháng
26 EBS-12M EBS-12M Takstar - Âm ly thông báo, truyền thanh 120W EBS-12M Takstar - Âm ly thông báo, truyền thanh 120W 6.072.000 Chiếc 12 Tháng
27 EKS-101 Loa toàn dải 8Ω công suất 500W Takstar EKS-101 Loa toàn dải 8Ω công suất 500W Takstar EKS-101 6.897.000 Chiếc 12 Tháng
28 EA-2 Bộ khuếch đại công suất 2 kênh Takstar EA-2 Bộ khuếch đại công suất 2 kênh Takstar EA-2 7.040.000 Chiếc 12 Tháng
29 ESC-90 Loa cột 8Ω công suất 360W Takstar ESC-90 Loa cột 8Ω công suất 360W Takstar ESC-90 7.150.000 Chiếc 12 Tháng
30 FE-224N NEW Bộ triệt phản hồi kỹ thuật số Takstar FE-224N NEW (Chống hú) Bộ triệt phản hồi kỹ thuật số Takstar FE-224N NEW (Chống hú) 7.370.000 Chiếc 12 Tháng
31 AM10 Bộ trộn mixer Takstar AM10 Bộ trộn mixer Takstar AM10 8.250.000 Chiếc 12 Tháng
32 EKX-4A Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số chuyên nghiệp Takstar EKX-4A Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số chuyên nghiệp Takstar EKX-4A 8.250.000 Chiếc 12 Tháng
33 FE-224N Bộ triệt phản hồi kỹ thuật số Takstar FE-224N (Chống hú) Bộ triệt phản hồi kỹ thuật số Takstar FE-224N (Chống hú) 8.250.000 Chiếc 12 Tháng
34 EKS-121 Loa toàn dải 8Ω công suất 350W Takstar EKS-121 Loa toàn dải 8Ω công suất 350W Takstar EKS-121 8.250.000 Chiếc 12 Tháng
35 ELV-101 Loa toàn dải 8Ω công suất 250W Takstar ELV-101 Loa toàn dải 8Ω công suất 250W Takstar ELV-101 8.360.000 Chiếc 12 Tháng
36 EBS-1C Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số Takstar EBS-1C Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số Takstar EBS-1C 8.415.000 Chiếc 12 Tháng
37 EKX-5A Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số chuyên nghiệp Takstar EKX-5A Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số chuyên nghiệp Takstar EKX-5A 8.580.000 Chiếc 12 Tháng
38 EA-3 Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 500W Takstar EA-3 Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 500W Takstar EA-3 8.580.000 Chiếc 12 Tháng
39 EBS-36M Amply PA truyền thanh Takstar EBS-36M Amply PA truyền thanh Takstar EBS-36M 8.646.000 Chiếc 12 Tháng
40 EKA-415 Amly kèm công suất 4 kênh 150W Takstar EKA-415 Amly kèm công suất 4 kênh 150W Takstar EKA-415 9.240.000 Chiếc 12 Tháng
41 AM14 Bộ trộn mixer Takstar AM14 Bộ trộn mixer Takstar AM14 9.350.000 Chiếc 12 Tháng
42 EKA-3A Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 600W Takstar EKA-3A Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 600W Takstar EKA-3A 10.450.000 Chiếc 12 Tháng
43 EKA-3D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 2 kênh 500W Takstar EKA-3D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 2 kênh 500W Takstar EKA-3D 10.450.000 Chiếc 12 Tháng
44 AM18 Bộ trộn mixer Takstar AM18 Bộ trộn mixer Takstar AM18 10.560.000 Chiếc 12 Tháng
45 XR-612FX Bộ trộn mixer Takstar XR-612FX Bộ trộn mixer Takstar XR-612FX 11.000.000 Chiếc 12 Tháng
46 EKA-8D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 2 kênh 1360W Takstar EKA-8D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 2 kênh 1360W Takstar EKA-8D 11.110.000 Chiếc 12 Tháng
47 EKS-151 Loa toàn dải 8Ω công suất 450W Takstar EKS-151 Loa toàn dải 8Ω công suất 450W Takstar EKS-151 11.550.000 Chiếc 12 Tháng
48 EKA-3N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 500W Takstar EKA-3N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 500W Takstar EKA-3N 12.100.000 Chiếc 12 Tháng
49 EKA-10D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 2 kênh 1700W Takstar EKA-10D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 2 kênh 1700W Takstar EKA-10D 12.320.000 Chiếc 12 Tháng
50 ELV-121 Loa toàn dải 8Ω công suất 600W Takstar ELV-121 Loa toàn dải 8Ω công suất 600W Takstar ELV-121 12.870.000 Chiếc 12 Tháng
51 ELV-121M Loa toàn dải monitor 8Ω công suất 600W Takstar ELV-121M Loa toàn dải monitor 8Ω công suất 600W Takstar ELV-121M 13.200.000 Chiếc 12 Tháng
52 EKA-6A Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 1200W Takstar EKA-6A Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 1200W Takstar EKA-6A 14.080.000 Chiếc 12 Tháng
53 EKA-14D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 2 kênh 2380W Takstar EKA-14D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 2 kênh 2380W Takstar EKA-14D 14.630.000 Chiếc 12 Tháng
54 EKA-6N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh Takstar EKA-6N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh Takstar EKA-6N 14.685.000 Chiếc 12 Tháng
55 EKX-408 Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số Takstar EKX-408 Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số Takstar EKX-408 15.180.000 Chiếc 12 Tháng
56 XR-1016FX Bộ trộn mixer XR-1016FX Bộ trộn mixer XR-1016FX 15.675.000 Chiếc 12 Tháng
57 EX-3 Khuếch đại công suất kỹ thuật số tích hợp micro đa chức năng Takstar EX-3 Khuếch đại công suất kỹ thuật số tích hợp micro đa chức năng Takstar EX-3 16.005.000 Chiếc 12 Tháng
58 ELV-181 SUB Loa siêu trầm đơn công suất 1300W Takstar ELV-181 SUB Loa siêu trầm đơn công suất 1300W Takstar ELV-181 SUB 16.060.000 Chiếc 12 Tháng
59 ELV-151 Loa toàn dải 8Ω công suất 350W Takstar ELV-151 Loa toàn dải 8Ω công suất 350W Takstar ELV-151 16.500.000 Chiếc 12 Tháng
60 EKA-403D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 4 kênh 500W Takstar EKA-403D Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số 4 kênh 500W Takstar EKA-403D 16.940.000 Chiếc 12 Tháng
61 EKA-8N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 1200W Takstar EKA-8N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 1200W Takstar EKA-8N 16.995.000 Chiếc 12 Tháng
62 ESA-081 ESA-081 Takstar - Loa Line Array toàn dải ESA-081 Takstar - Loa Line Array toàn dải 17.600.000 Chiếc 12 Tháng
63 EKA-403N Bộ khuếch đại công suất 4 kênh Takstar EKA-403N Bộ khuếch đại công suất 4 kênh Takstar EKA-403N 18.480.000 Chiếc 12 Tháng
64 EKS-152 Loa toàn dải 4Ω công suất 900W Takstar EKS-152 Loa toàn dải 4Ω công suất 900W Takstar EKS-152 19.558.000 Chiếc 12 Tháng
65 EKA-10N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 1400W Takstar EKA-10N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 1400W Takstar EKA-10N 21.285.000 Chiếc 12 Tháng
66 EKA-406N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 800W Takstar EKA-406N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 800W Takstar EKA-406N 21.560.000 Chiếc 12 Tháng
67 EKX-808 Bộ xử lý ma trận kỹ thuật số Takstar EKX-808 Bộ xử lý ma trận kỹ thuật số Takstar EKX-808 21.835.000 Chiếc 12 Tháng
68 ELA-082 Loa toàn dải Line Array Takstar ELA-082 Loa toàn dải Line Array Takstar ELA-082 23.100.000 Chiếc 12 Tháng
69 EKX-306 Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số Takstar EKX-306 Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số Takstar EKX-306 23.980.000 Chiếc 12 Tháng
70 ELA-181 SUB Loa siêu trầm Line Array 8Ω công suất 1300W Takstar ELA-181 Loa siêu trầm Line Array 8Ω công suất 1300W Takstar ELA-181 24.750.000 Chiếc 12 Tháng
71 EKA-13N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 2100W Takstar EKA-13N Bộ khuếch đại công suất 2 kênh 2100W Takstar EKA-13N 26.400.000 Chiếc 12 Tháng
72 ELV-182 SUB Loa siêu trầm đôi công suất 2400W Takstar ELV-182 SUB Loa siêu trầm đôi công suất 2400W Takstar ELV-182 SUB 27.500.000 Chiếc 12 Tháng
73 ESC-80A Loa cột định hướng có thể điều khiển chủ động Takstar ESC-80A Loa cột định hướng có thể điều khiển chủ động Takstar ESC-80A 29.700.000 Chiếc 12 Tháng
74 ESC-15A Loa siêu trầm công suất 1600W Takstar ESC-15A Loa siêu trầm công suất 1600W Takstar ESC-15A 35.200.000 Chiếc 12 Tháng
75 ELA-121 Loa toàn dải Line Array 8Ω công suất 300W Takstar ELA-121 Loa toàn dải Line Array 8Ω công suất 300W Takstar ELA-121 35.200.000 Chiếc 12 Tháng
76 XR-3400FX Bộ trộn mixer analog Takstar XR-3400FX Bộ trộn mixer analog Takstar XR-3400FX 40.150.000 Chiếc 12 Tháng
77 XR26 Bộ trộn mixer kỹ thuật số Takstar XR26 Bộ trộn mixer kỹ thuật số Takstar XR26 50.600.000 Chiếc 12 Tháng

7. ÂM THANH THÔNG BÁO, PHÁT THANH TAKSTAR

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 EBS-12C Loa âm trần Takstar EBS-12C công suất 12W Loa âm trần Takstar EBS-12C công suất 12W 440.000 Chiếc 12 Tháng
2 EBS-20C Loa âm trần 10W - 20W Takstar EBS-20C Loa âm trần 10W - 20W Takstar EBS-20C 561.000 Chiếc 12 Tháng
3 EBS-6C EBS-6C Takstar - Loa âm trần 3W, 6W EBS-6C Takstar - Loa âm trần 3W, 6W 583.000 Chiếc 12 Tháng
4 EBS-10W Loa hộp treo tường Takstar EBS-10W công suất 10W Loa hộp treo tường Takstar EBS-10W công suất 10W 715.000 Chiếc 12 Tháng
5 EBS-25W EBS-25W Takstar - Loa cột treo tường EBS-25W Takstar - Loa cột treo tường 1.496.000 Chiếc 12 Tháng
6 EBS-25W New Loa cột chống nước Takstar EBS-25W (mẫu 2023) Loa cột chống nước Takstar EBS-25W (mẫu 2023) 1.496.000 Chiếc 12 Tháng
7 EB-30ST Loa đá ngoài trời công suất 60W Takstar EB-30ST Loa đá ngoài trời công suất 60W Takstar EB-30ST 1.870.000 Chiếc 12 Tháng
8 EBS-45W New Loa cột chống nước 90W Takstar EBS-45W (mẫu 2023) Loa cột chống nước 90W Takstar EBS-45W (mẫu 2023) 1.925.000 Chiếc 12 Tháng
9 EBS-45W EBS-45W Takstar - Loa cột treo tường EBS-45W Takstar - Loa cột treo tường 2.365.000 Chiếc 12 Tháng
10 EBS-60W New Loa cột chống nước công suất 120W Takstar EBS-60W (mẫu 2023) Loa cột chống nước công suất 120W Takstar EBS-60W (mẫu 2023) 2.530.000 Chiếc 12 Tháng
11 EBS-05M Amply, tăng âm truyền thanh 50W Takstar EBS-05M Amply, tăng âm truyền thanh 50W Takstar EBS-05M 2.695.000 Chiếc 12 Tháng
12 EBS-630A Loa âm trần 8Ω-100V công suất 80W Takstar EBS-630A Loa âm trần 8Ω-100V công suất 80W Takstar EBS-630A 2.904.000 Chiếc 12 Tháng
13 EBS-60W Loa cột ngoài trời công suất 120W Takstar EBS-60W Loa cột ngoài trời công suất 120W Takstar EBS-60W 3.190.000 Chiếc 12 Tháng
14 EBS-100W Loa cột ngoài trời công suất 200W Takstar EBS-100W Loa cột ngoài trời công suất 200W Takstar EBS-100W 4.620.000 Chiếc 12 Tháng
15 EBS-06M Amply PA truyền thanh 60W Takstar EBS-06M Amply PA truyền thanh 60W Takstar EBS-06M 5.885.000 Chiếc 12 Tháng
16 EBS-24M EBS-24M Takstar - Âm ly thông báo, truyền thanh 240W EBS-24M Takstar - Âm ly thông báo, truyền thanh 240W 7.342.500 Chiếc 12 Tháng
17 EBS-24A Bộ khuếch đại công suất PA 240W Takstar EBS-24A Bộ khuếch đại công suất PA 240W Takstar EBS-24A 7.590.000 Chiếc 12 Tháng
18 EBS-50M Amply thông báo, truyền thanh 500W Takstar EBS-50M Amply thông báo, truyền thanh 500W Takstar EBS-50M 9.735.000 Chiếc 12 Tháng
19 EBS-65M Amply, tăng âm truyền thanh 650W Takstar EBS-65M Amply, tăng âm truyền thanh 650W Takstar EBS-65M 10.780.000 Chiếc 12 Tháng
20 EBS-50A Bộ khuếch đại công suất PA 500W Takstar EBS-50A Bộ khuếch đại công suất PA 500W Takstar EBS-50A 11.275.000 Chiếc 12 Tháng
21 EBS-100A Bộ khuếch đại công suất 1000W Takstar EBS-100A Bộ khuếch đại công suất 1000W Takstar EBS-100A 19.635.000 Chiếc 12 Tháng

8. PHỤ KIỆN ÂM THANH

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 NB-35 NB-35  Giá đỡ micro kẹp bàn NB-35 Giá đỡ micro kẹp bàn 132.000 Chiếc 12 Tháng
2 HM-700 HM-700 Takstar - Mic cài đầu có dây HM-700 Takstar - Mic cài đầu có dây 165.000 Chiếc 12 Tháng
3 POP POP - Màng lọc âm POP - Màng lọc âm 220.000 Chiếc 12 Tháng
4 NB-39 NB-39 - Giá đỡ micro kẹp bàn cao cấp NB-39 - Giá đỡ micro kẹp bàn cao cấp 275.000 Chiếc 12 Tháng
5 PS-1 PS-1 Takstar - Màng lọc âm Takstar PS-1 PS-1 Takstar - Màng lọc âm Takstar PS-1 275.000 Chiếc 12 Tháng
6 C3-2 Dây tín hiệu canon XLR-XLR 3m Takstar C3-2 Dây tín hiệu canon XLR-XLR 3m Takstar C3-2 286.000 Chiếc 12 Tháng
7 PS-2 PS-2 Takstar - Màng lọc âm Takstar PS-2 cao cấp PS-2 Takstar - Màng lọc âm Takstar PS-2 cao cấp 385.000 Chiếc 12 Tháng
8 C6-2 Dây tín hiệu canon XLR-XLR 6m Takstar C6-2 Dây tín hiệu canon XLR-XLR 6m Takstar C6-2 385.000 Chiếc 12 Tháng
9 ST-1000 ST-1000 Takstar - Chân micro đứng Takstar ST-1000 cao cấp ST-1000 Takstar - Chân micro đứng Takstar ST-1000 cao cấp 770.000 Chiếc 12 Tháng
ECT - PHÂN PHỐI TAKSTAR CHÍNH HÃNG

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ECT
Số 6, lô 10 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 090.606.5811
MST: 0107628245
Email: sales@ect.vn
Website: takstarvietnam.net
[Bản đồ đường đi]
ECT - Phân phối TAKSTAR chính hãng
CÔNG TY TNHH ECT
Địa chỉ: Số 6, lô 10 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 090.606.5811
MST: 0107628245
Email: sales@ect.vn
Website:takstarvietnam.net
[Bản đồ đường đi]
ECT - Phân phối TAKSTAR chính hãng
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông NGÔ QUANG DU

© 2023 Công TY TNHH ECT .Tất cả đều được giữ bản quyền.